Cho Thuê Xe Cẩu Tự Hành

Làm Việc Được Cả Ở Các Phố Cấm

Dịch vụ CẨU và VẬN CHUYỂN hàng thuê bằng Xe Tải Gắn Cẩu ( Xe Cẩu Thùng )

Thuê xe cẩu 2 tấn 3 tấn 5 tấn 8 tấn 10 tấn 3 chân

Hotline: 0974.91.4767

 

Cho thuê cẩu 3 tấn

 

Cho thuê xe cẩu

 
 Thuê xe cẩu tự hành 3 tấn    Cho thuê cẩu tự hành
     

Cho thuê cẩu 5 tấn

 

Cho thuê cẩu 2 tấn

 
 Cho thuê cẩu tự hành 5 tấn    Thuê xe cẩu tự hành 2 tấn
     

Cho thuê cẩu 8 tấn

 

Cho thuê cẩu 10 tấn

cho thuê cẩu   cho thuê cẩu tự hành
Cho thuê cẩu tự hành 8 tấn   Cho thuê xe cẩu 10 tấn

Tìm chúng tôi trên Facebook